Център за асистирана репродукция лого

Заедно създаваме Вашия специален

Свят.

Заедно създаваме Вашия специален

Свят.

Заедно създаваме Вашия специален

Свят.

Какво финансира центърът

бебе
мисия

Нашата мисия е да помогнем на тези, които се нуждаят

„Център за асистирана репродукция“ е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София.

Центърът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.

ЦАР финансира:

4 процедури

до навършени 43 години

до 6000 лв за процедура

Данните на интернет страницата са валидни към дата 10.07.2024 г. включително.

Заявленията, подавани след тази дата, не са въведени в уебсайта и са със статус "прието заявление".

Заповедите за финансово и организационно подпомагане

ще бъдат изпратени по реда на входящите номера: от 74716 до 75138 в срок до 17.07.2024г. Издадените административни актове /заповеди/ за одобрение влизат в сила от датата на получаването им и едва след нея могат да бъдат стартирани процедурите.

Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
информация

Новини и съобщения