Център за асистирана репродукция лого

Проверка на статуса по Дата на раждане

7 + 2 =

Данните на интернет страницата са валидни към дата 09.05.2024 г. включително.

Заявленията, подавани след тази дата, не са въведени в уебсайта и са със статус "прието заявление".

Заповедите за финансово и организационно подпомагане

ще бъдат изпратени по реда на входящите номера: от 73360 до 73831 в срок до 19.04.2024г. Издадените административни актове /заповеди/ за одобрение влизат в сила от датата на получаването им и едва след нея могат да бъдат стартирани процедурите.