Център за асистирана репродукция лого

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/avdesi1/far-bg.org/wp-includes/functions.php on line 424
Новини
Начало 9 За центъра 9 Новини ( Page )

Успешна и плодотворна 2015 година!

Скъпи приятели, Екипът на Центъра за асистирана репродукция Ви желае честита и здрава 2015 година! Нека през Новата година Ви спохождат благодат и радост, а сърцата Ви преливат от любов и споделеност!  Пожелаваме на всяка една мечта да намери пътя към Вашия дом,...

Информация за м. ноември

Мили момичета и момчета,Tази седмица ЦАР сключи още два договора с лечебни заведения за асистирана репродукция - „Ню Лайф – специализиран медицински център по гинекология“ ООД – гр.Пловдив, и с „МЦ Репродуктивно здраве д-р Щерев – Русе“ ООД.В изпълняването на...

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на "Център за асистирана репродукция". Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията на интернет страницата бе наложителна поради желанието на...

Справка за полугодието на 2014

Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на преминалите двойки, финансирани от центъра, е 1414, броят на клиничните...

Тримесечен отчет за януари – март 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация: Финансираните дейности по асистирана репродукция на Центъра за асистирана репродукция за периода януари - март 2014...

Съобщение

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.)...